หน้าแรก หลักสูตร Public Training หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ


หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

กด like กดแชร์ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กรุณากด ถูกใจ and Add friend Line

Link ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนี้


 • คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 • ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม 
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 • อาหารว่าง เช้า - บ่าย
 • อาหารกลางวันบุพเฟ่นานาชาติ

หลักการและเหตุผล


           อัตราการลาออกสูง ?  .. จำนวนคนทำงานเกินจำนวนงาน ? 

           ชั่วโมงงานเกินคน ?  องค์กรจำกัดงบประมาณ ?

          พนักงานรุ่นเก่าขาดความคล่องแคล่วเทคโนโลยี ? พนักงานรุ่นใหม่ขาดทักษะความสามารถ ?

           สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์(Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว เริ่มต้นด้วยต้องเข้าใจวิธีการวางแผนและวิเคราะห์บุคลากรที่เหมาะสม หากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปรแกรม ระบบการสั่งการที่รวดเร็วแต่องค์กรขาดคนรักองค์กร คนเก่ง คนเข้าใจระบบงาน วิเคราะห์แก้ปัญหาเป็น ย่อมขาดแรงขับเคลื่อนที่ดี เกิดช่องว่างรอยต่อการประสานงาน ขาดคนเก่งในทีม ส่งผลอัตราการลาออกสูง พนักงานทำงานขาดประสิทธิภาพทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ

         หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ”  ( Effectiveness Management  of Workforce Analysis and Planning) เป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจต้นทาง    ในการวางแผนวิเคราะห์อัตรากำลังคน(Workforce Analysis) เทคนิคการนำทิศทางเป้าหมายองค์กร(Strategic Direction)มาพัฒนาอัตรากำลังคน Workshopจัดทำแผนงานวางอัตรากำลังคน(Workforce Plan) เพื่อเป็นแนวทางไปใช้จริงในการวางแผนในแต่ละภาคธุรกิจของตนเอง หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทั้งผู้บริหาร แผนกงานพัฒนาบุคลากร งานบุคคล ที่ต้องการวางแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงอัตรากำลัง กระตุ้นแรงขับคนเดิมให้เจ๋ง เพิ่มคนเก่งให้องค์กร

 1. เข้าใจแนวทางการวางคนให้ตรงกับเป้าหมายธุรกิจ
 2. เข้าใจหลักการวางแผนอัตรากำลังคนให้ตรงกับสถานการณ์องค์กร
 3. คัดสรรบุคลากรตรงตามตำแหน่งและตามความสามารถจริง
 4. วิเคราะห์วางแผนพัฒนากำลังคนได้ตามเป้าหมายและงบประมาณ
 5. วางแผนพัฒนาสร้างคนเก่งและผู้สืบทอดงานในระยะยาว

หัวข้ออบรม


 1. แนวโน้มตลาดแรงงานและการแปรผันทางภาคเศรษฐกิจแต่ละไตรมาสปี 2564
 2. เรียนรู้ปัจจัยการวางแผนกำลังคนกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร (Strategic Direction)
 3. เรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังคนในระยะสั้น-ระยะยาว (Workforce Analysis)
 4. เทคนิคการวางคนให้เข้ากับเป้าหมายสมรรถนะองค์กร (Competency)
 5. เทคนิคสรรหาคัดเลือกสัมภาษณ์ทดสอบบุคลากรใหม่ให้ตรงใจองค์กร (Recruitment & Selection)
 6. เทคนิคค้นหาศักยภาพคนเก่งวิเคราะห์หาความแตกต่างบุคลากร (Gap Analysis)
 7. เทคนิคจัดทำตารางวางแผนงานอัตรากำลัง (Workforce Planning)
 8. เทคนิคการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management)
 9. เทคนิคการบริหารผลงานเพื่อการพัฒนา (Performance Management)

เหมาะสำหรับใคร ?


 •  ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ
 • HR , HRD 

วันที่จัดอบรม


ยังไม่ระบุ

เวลาจัดอบรม


ยังไม่ระบุ

สถานที่จัดอบรม


ยังไม่ระบุ

ราคาหลักสูตร/ท่าน


3,500.00 บาท

*** ราคานี้รวมภาษีแล้ว ***

รูปแบบการอบรม


 • Classroom Lecture   40%
 • Practitioner Sharing   30%
 • Case Study    20%
 • Q & A Group Discussion   5%
 • Online Exam   5%

หมายเหตุ


สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมมาวันอบรม

 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่านหรือ 1 กลุ่ม  (หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper)

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

   

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ


อัตราการลาออกสูง จำนวนคนทำงานเกินจำนวนงาน ชั่วโมงงานเกินคน องค์กรจำกัดงบประมาณ พนักงานรุ่นเก่าขาดความคล่องแคล่วเทคโนโลยี พนักงานรุ่นใหม่ขาดทักษะความสามารถ ?

วันและเวลาที่จัดทำ 28 ธันวาคม 2563 19:53:22

จำนวนผู้เข้าชม 403 คน

สถานะหลักสูตร 

หลักสูตร Public Training ที่เกี่ยวข้อง


เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ AIDET Plus+ in Healthcare 2024

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ AIDET Plus+ in Healthcare 2024 ออกแบบเนื้อหาการสอนสำหรับเป็นต้นแบบผู้ปฏิบัติงานในสายงานด้านสุขภาพทุกระดับ เน้นฝึกการใช้เครื่องมือการสื่อสาร 6 แบบ

เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The Effectiveness KPIs

หลักสูตร “เทคนิคจัดทำระบบประเมินผลKPIsที่มีประสิทธิภาพ” เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการกำหนดKPIs เบื้องต้นมาบ้างแล้วระดับพื้นฐานหรือไม่เคยอบรมเรื่อง KPIs ต้องการปูพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อสนองนโยบาย

วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring & Consult

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากรอบรมทีมงาน เรียนรู้หลักการวางโครงสร้าง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Face to Face

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

อบรมKPIเข้าใจง่าย …ฝึกจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลจริง ประเมินผลไม่เครียด พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่างนำไปใช้

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

อัตราการลาออกสูง จำนวนคนทำงานเกินจำนวนงาน ชั่วโมงงานเกินคน องค์กรจำกัดงบประมาณ พนักงานรุ่นเก่าขาดความคล่องแคล่วเทคโนโลยี พนักงานรุ่นใหม่ขาดทักษะความสามารถ ?

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

ลดข้อร้องเรียนเดิมๆ ปรับปรุงพฤติกรรมพนักงาน/พัฒนาระบบรูปแบบบริการให้เป็นเรื่องเข้าถึงง่าย/สร้างมาตรฐานบริการแบบยั่งยืน …. ??? การพัฒนาบริการสำคัญตลอดระยะเวลาการทำงาน