หน้าหลัก present
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ
(Present Like A Professional)
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
6 ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยคีย์เวิร์ด
(Keyword)
บทความ
7 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
8 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
9 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
10 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Storytelling บทความ