หน้าหลัก ฝึกพูด
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยคีย์เวิร์ด
(Keyword)
บทความ
2 กุญแจ 5
ดอกไขความสำเร็จการนำเสนอ
(Five keys to a winning pitch)
บทความ
3 เคล็ดลับลดความตื่นเต้นเมื่อพูดในที่ประชุม
?
บทความ
4 ฝึกพูดหาเสียงสามเรื่อง“กระบี่สัตเดช” บทความ
5 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
6 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
7 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ