หน้าแรก หน้ารวมบทความ บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ (ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)

บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ (ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)


ผู้เขียน : อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์   วันที่ :   จำนวนผู้เข้าชม 433 คน

กด Like กด Share บทความให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     ปกติเวลาไปบรรยายนอกสถานที่พบปะผู้คนมากมายทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ทำให้พบเจอกัลยาณมิตรหลากหลายอาชีพ สิ่งที่ตนเองพยายามจำขึ้นใจเสมอคือพยายามจำชื่อผู้ที่ได้รู้จัก ได้สนทนาปราศรัยด้วยทุกคนให้ได้ซึ่งในโอกาสข้างหน้าเมื่อใดก็ตาม หากพบเจอกันอีกครั้งจะได้เรียกชื่อท่านนั้นได้ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ บางครั้งจึงต้องอาศัยการจดบันทึกชื่อ ลักษณะสำคัญอัตลักษณ์ (Identity)*  พิเศษ 3 สิ่งในบุคคลนั้น 

     เพราะอะไรเล่า ท่านทราบหรือไม่ ?

      การจำชื่อเรียกชื่อได้นั้น..ถือเป็น “เสน่ห์ที่น่าประทับใจ” เชื่อมมิตรภาพแก่คู่สนทนา หากจดจำได้นับว่าเป็นพรสวรรค์ชั้นเยี่ยมทีเดียว แต่ถ้าจำนวนคนมากเป็นร้อยคงจำไม่ไหว ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะในการจดจำบุคคล 3 สิ่งและการบันทึกที่ละเอียดแล้วล่ะ !

       การจำชื่อได้จึงเป็นการสร้างบุคลิกภาพ(Personality)ที่ดีให้เกิดแก่ตัวเรา นอกจากจำชื่อเรียกชื่อได้แม่นยำแล้ว สิ่งสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในตนเองคือ หลักการแนะนำตัวให้ผู้พบเจอประทับใจ สร้างความเคารพให้เกียรติยกย่อง

         เพราะการแนะนำตัวที่ถูกต้อง เป็นการให้เกียรติผู้ที่เราแนะนำอีกทั้งยังเป็นมารยาทสำคัญในการทำงานทุกสถานที่ที่ทุกท่านต้องพึงมีไว้

      หลักการแนะนำตัวแบ่งออกเป็น 3  แบบ

     1. แนะนำตัวเราแก่ผู้อื่น

  • แนะนำโดยวาจา : แจ้งชื่อจริง-นามสกุล ตำแหน่ง แก่ผู้ที่สนทนาด้วยพร้อมยกมือสวัสดีทักทายตามระดับความอาวุโส เทคนิคการยกมือไหว้ทักทายง่ายๆให้จำที่ระดับปลายนิ้วชี้เป็นเกณฑ์ หากระดับอายุเท่ากันหรือผู้นั้นอายุน้อยกว่าปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างอก กรณีรับไหว้ลูกค้าแขกผู้มาเยือนหรือไม่ทราบอายุผู้ที่สนทนาด้วยให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูก หากต้องแนะนำตัวแก่ผู้ที่อาวุโสกว่ายกมือสวัสดีปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว

     เทคนิคการไหว้ที่สวยงามและถูกต้อง 

  • การค้อมเอียง 3 สิ่ง ศีรษะ คอ ไหล่ 
  • นิ้วมือเรียง 5 นิ้ว ฝ่ามือประกบตูมเล็กน้อยคล้ายดอกบัว
  • ท่อนแขนเหยียดแนบอกข้อศอกรูปตัววี (V)
  • ยืนเท้าทำมุมเล็กน้อยรูปตัววี (V) หรือตัววาย (y) ตามโอกาสที่เหมาะสม
  • แนะนำโดยให้นามบัตร : ขออนุญาตให้นามบัตร โดยยื่นนามบัตรส่งให้ผู้รับได้ 2 แบบ คือ ส่ง 2 มือ และส่งนามบัตรด้วยมือขวา มือซ้ายแตะปลายข้อศอกขวาเล็กน้อย

     2. แนะนำผู้อื่น

  • แนะนำให้รู้จักบุคคลที่ 3 หลักเกณฑ์การแนะนำคือแนะนำผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าแก่ผู้ตำแหน่งต่ำกว่า จำง่ายๆว่าแนะนำเด็ก/ผู้น้อยให้รู้จักผู้อาวุโสก่อน  จึงค่อยแนะนำว่าคนที่พามารู้จักเป็นใคร   เช่น กรณีพาพนักงานใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดทำความรู้จักในแผนกการตลาด ฝ่ายบุคคลพาเข้ามาพบผู้จัดการแผนกการตลาด

         จึงแนะนำว่า…

         “ท่านนี้คือคุณสมชาย ผู้จัดการแผนกการตลาดค่ะ คุณพลอยใส”

         “คุณสมชายคะ ขออนุญาตแนะนำคุณพิมพลอยเจ้าหน้าที่การตลาดคนใหม่ค่ะ ”

  • แนะนำตำแหน่งที่เท่าเทียมกัน ให้แนะนำสุภาพสตรีก่อนสุภาพบุรุษเพื่อเป็นการให้เกียรติ 
  • แนะนำกลุ่มบุคคลที่มาจำนวนมาก ให้แนะนำแขกผู้มาเยือนรู้จักกับเจ้าของสถานที่/ผู้อาวุโสระดับบริหารสถานที่นั้นก่อนจึงแนะนำกลุ่มผู้มาเยือน

     3.แนะนำตัวเองทางโทรศัพท์ 

  • ให้ผู้รับสายทักทาย แนะนำตนเองและสถานที่ก่อนจึงสนทนาต่อไป ถือเป็นมารยาทในการรับทางโทรศัพท์ เว้นเสียแต่ปลายสายที่โทรมาชิงสนทนาเสียก่อน ไม่ผิดหลักอะไรแต่เมื่อสนทนาจบทางโทรศัพท์ให้กล่าวขอบคุณก่อนวางสาย

 

       อัตลักษณ์(Identity)*  มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต + ลักษณ   โดยมีความหมายว่าคุณลักษณะเฉพาะตัว

วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


E-Mail : [email protected]

วันที่ : 08 มีนาคม 2566

จำนวนผู้เข้าชม 433 คน

กรุณากดถูกใจ และ เพิ่มเพื่อน Line

บทความที่เกี่ยวข้อง


Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling

Human Touch ถูกพูดถึงในการดูแลรักษาสุขภาพ มุมมองการมีจิตบริการมานาน ควบคู่กับคำว่า Empathy (การเอาใจใส่) ซึ่งหากพูดถึงแง่การลงมือปฏิบัติงาน Human Touch มีแนวทางนำไปใช้ได้อย่างไร ?

บุคลิกภาพท่ายืนเดินนั่งที่สง่างาม

“อิริยาบถท่าทางที่สง่างามช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ชวนมอง ไม่ว่าท่านทำงานในตำแหน่งใด ควรได้เรียนรู้พื้นฐาน 3 เรื่องนี้ไว้ทั้งการยืน เดิน นั่ง ซึ่งเป็นบุคลิกพื้นฐานที่ฝึกฝนให้ดูดีได้ไม่ยาก ”

ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET

ในช่วงที่ผู้เขียนได้ฝึกงานและทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลต่างประเทศ ได้สังเกต รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมการดูแลผู้รับบริการของบุคลากรทางการแพทย์หลายกลุ่ม ทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน

การบริการเชิงรุก (Proactive Service ) ทำอย่างไร?

การบริการเชิงรุกไม่ใช่การกระตือรือร้นการบริการหรือเสนอการบริการให้ลูกค้าก่อน แต่เป็นรูปแบบการวางระบบบริการไว้ล่วงหน้าด้วยเทคนิค “สร้าง Brand loyalty & Brand Personal” ทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกรับ

เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้ให้บริการ

งานบริการคืองานที่ต้องพบปะกับผู้คนที่หลากหลายอารมณ์ ทั้งเข้ามาใช้บริการ ติดต่อประสานงาน ขอความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ ผู้ให้บริการต้องมีความสามารถควบคุมอารมณ์จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที

จัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT (4MAT Learning Model)

หากผู้สอนเลือกใช้เทคนิคจัดการเรียนการสอนได้ตรงใจผู้เรียน ย่อมเกิดการเปิดใจเรียนรู้ ทำให้การเรียนน่าสนใจ คนเรียนมีความรู้ คนสอนมีความสุข 4MAT คือ รูปแบบการสอนที่สร้างกระบวนการเรียนรู้