หน้าหลัก Negotiation
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง?
(Mistakes in Negotiation)
บทความ
4 เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นแรงผลักดัน บทความ
5 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ