หน้าหลัก IR
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling บทความ
2 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
3 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
4 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
5 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
6 หัวหน้า “แบบไหน”
ลูกน้องยี๊!!
บทความ