หน้าหลัก น้ำเสียง
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 ฝึกพูดหาเสียงสามเรื่อง“กระบี่สัตเดช” บทความ
3 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
4 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
5 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
6 เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นแรงผลักดัน บทความ
7 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ