หน้าแรก หลักสูตร Public Training หลักสูตร การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ


หลักสูตร การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

กด like กดแชร์ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กรุณากด ถูกใจ and Add friend Line

Link ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนี้


 • คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 • ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม 
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 • อาหารว่าง  เช้า - บ่าย
 • อาหารกลางวัน

หลักการและเหตุผล


     ลดข้อร้องเรียนเดิมๆ ปรับปรุงพฤติกรรมพนักงาน

     พัฒนาระบบรูปแบบบริการให้เป็นเรื่องเข้าถึงง่าย

     สร้างมาตรฐานบริการแบบยั่งยืน ….  ???       

            การพัฒนาบริการสำคัญตลอดระยะเวลาการทำงาน เพราะความต้องการความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความแตกต่างกัน มีความคาดหวัง(Expected)ค่อนข้างสูง การต้อนรับ เอาใจใส่ดูแลอย่างดี พฤติกรรมการบริการ(Service Behavior)ของผู้ให้บริการคือภาพลักษณ์แรกพบที่สร้างความประทับใจ(First Impression) ทำอย่างไรช่วยลดข้อร้องเรียน(Complaints)ให้มีอัตราเป็นศูนย์และน้อยลงในทุกไตรมาส 

         “หลักสูตร การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ” ( Management Services In Health  Care ) เป็นหลักสูตรที่อบรมเน้นการฝึกวางแผนวิเคราะห์การบริการเชิงรุก(Analysis of Proactive Service ) เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผน(Planning) การดำเนินการ(Implementation)

การพัฒนาระบบบริการแบบออนไลน์ออฟไลน์ การตรวจสอบ(Checking)คุณภาพบริการและการปรับปรุงแก้ปัญหา(Problem Solving)มีรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  ในระหว่างอบรมอาจารย์วิทยากรนำตัวอย่างกรณีศึกษาปัญหาความคาดหวังต่อพฤติกรรมบริการทั้งลูกค้าไทยและต่างประเทศ ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยในการบริการโรงพยาบาล คลินิกต่างๆ พร้อมแนวทางแก้ไข ในงานโรงพยาบาล คลินิก ธุรกิจด้านดูแลสุขภาพ ฝึกทำ Workshop แบบ Simulation Models บริหารสถานการณ์จำลองตามแต่ละองค์กร

หัวข้ออบรม


 1. แนวทางขจัดปัญหาสำคัญด้านบริการ(Problems of general medical services)
 2. การวางแผนการบริการใน OPD&IPD (Planning in the field of Out-Patient and In-Patient care unite)
 3. การจัดการบริการระหว่างการพักรักษาหรือการรับบริการที่ยาวนาน(The duration of stay) 
 4. การคำนวณต้นทุนการบริการ(Cost Calculation)
 5. กระบวนการบริการแบบ Markov (A Markov servicing process)
 6. โมเดลการจัดการบริการแบบ Young (The Young’s Model)
 7. ออกแบบบริการตามรูปแบบลูกค้า (Services design in  Unite)
 8. ฝึกเขียนเส้นทางสร้างประสบการณ์ให้ผู้รับบริการประทับใจ(Customer experience  journey)
 9. วิเคราะห์ประเมินพฤติกรรมบริการพนักงาน (Analysis of Service Behavior  ) 
 10. วางแผนดำเนินงานทีมพัฒนาคุณภาพบริการที่มีประสิทธิภาพ (Action Plan) 
 11. บริหารสถานการณ์จำลองการบริการUrgent &non-Urgent (Simulation Models)

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ฝ่ายวิชาการโรงพยาบาล /คลินิก (ภาครัฐและเอกชน)
 •  ทีมพัฒนาคุณภาพบริการ
 •  งานพัฒนาบุคลากร/ทรัพยากรบุคคล 
 •  หน่วยงานด้านบริการสุขภาพ / ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
 •  คลินิกดูแลสุขภาพ คลินิกผู้มีบุตรยาก คลินิกผิวพรรณและความงาม
 •  Medical Spa , บริการแพทย์แผนไทย ฯลฯ

วันที่จัดอบรม


ยังไม่ระบุ

เวลาจัดอบรม


ยังไม่ระบุ

สถานที่จัดอบรม


ยังไม่ระบุ

ราคาหลักสูตร/ท่าน


3,500.00 บาท

*** ราคานี้รวมภาษีแล้ว ***

รูปแบบการอบรม


 • Classroom Lecture  40%
 • Workshop  30%
 • Case Study  20%
 • Practitioner Sharing  5 %
 • Q & A  Discussion  5%

หมายเหตุ


รับจำกัดจำนวน เมื่อจำนวนผู้ลงทะเบียนอบรมเต็มแล้วต้องลงทะเบียนอบรมรุ่นถัดไป

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

   

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ


ลดข้อร้องเรียนเดิมๆ ปรับปรุงพฤติกรรมพนักงาน/พัฒนาระบบรูปแบบบริการให้เป็นเรื่องเข้าถึงง่าย/สร้างมาตรฐานบริการแบบยั่งยืน …. ??? การพัฒนาบริการสำคัญตลอดระยะเวลาการทำงาน

วันและเวลาที่จัดทำ 28 ธันวาคม 2563 19:52:44

จำนวนผู้เข้าชม 2659 คน

สถานะหลักสูตร 

หลักสูตร Public Training ที่เกี่ยวข้อง


เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ AIDET Plus+ in Healthcare 2024

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ AIDET Plus+ in Healthcare 2024 ออกแบบเนื้อหาการสอนสำหรับเป็นต้นแบบผู้ปฏิบัติงานในสายงานด้านสุขภาพทุกระดับ เน้นฝึกการใช้เครื่องมือการสื่อสาร 6 แบบ

วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring & Consult

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากรอบรมทีมงาน เรียนรู้หลักการวางโครงสร้าง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Face to Face

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

อัตราการลาออกสูง จำนวนคนทำงานเกินจำนวนงาน ชั่วโมงงานเกินคน องค์กรจำกัดงบประมาณ พนักงานรุ่นเก่าขาดความคล่องแคล่วเทคโนโลยี พนักงานรุ่นใหม่ขาดทักษะความสามารถ ?

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

ลดข้อร้องเรียนเดิมๆ ปรับปรุงพฤติกรรมพนักงาน/พัฒนาระบบรูปแบบบริการให้เป็นเรื่องเข้าถึงง่าย/สร้างมาตรฐานบริการแบบยั่งยืน …. ??? การพัฒนาบริการสำคัญตลอดระยะเวลาการทำงาน