หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร The Best Personality

หลักสูตร The Best Personality


หลักสูตร The Best Personality

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


            ไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไร ไม่ต้องสวยหล่อเลิศแบบสวรรค์สรรสร้าง บุคลิกภาพดีสร้างคุณเกิดได้ แค่คุณเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง สร้างความมั่นใจ คำพูดคมกริบเยี่ยงผู้นำ แน่นอน!!! ใครก็อยากอยู่ใกล้ สุดประทับใจแรกพบ  ใครเห็นก็ ว้าว!!  คุณทำอะไรมา ดูดีขึ้น ?

            ตลอด 2 วัน (12 ชั่วโมง) นี้ เรียกว่าสุดคุ้ม มีความสุข มีความมั่นใจเกิน 100 ด้วยห้องอบรมเข้มข้นภาคปฏิบัติ  หลากหลายเทคนิคการสอน ไม่เน้นแค่ท่วงท่าแต่ฝึกการดึงพรสรรค์ที่มีออกมาใช้  ฝึกหนักหน่วงในทุกอิริยาบถ ฝึกใช้จิตทรงพลังชนะความกลัว ฝึกใช้น้ำเสียงสวยหล่อแต่หนักแน่นทรงพลัง ผิวสีการแต่งกายแต่งอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ  เลือกเครื่องประดับน้อยชิ้นแต่เลอค่า? ใช่ว่าเลือกแต่แบรนด์เนม?  ความสง่างามจากภายในสู่ภายนอก ที่ผู้ชายต้องมีผู้หญิงต้องเลิศ   ฝึกคีย์เวิร์ดคำพูด คุณลักษณะผู้นำที่ดีต้องมีทำอย่างไร? ท่าโพสสะกดตา   ฯลฯ

            เชื่อแน่ว่า หลังอบรมคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ มีความเป็นผู้นำ มีความมั่นใจ ประสบความสำเร็จในหน้าที่และสร้างรอยยิ้มให้คนรอบข้างได้ทุกวัน  ด้วยประสบการณ์สอนจากอาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต้นแบบ ผู้มีบุคลิกภาพโดดเด่นประสบการณ์ จบเฉพาะทางบุคลิกภาพสถาบันจากต่างประเทศ

หัวข้ออบรม


 1. ศาสตร์และศิลป์ภาวะผู้นำ (Inner to Outer Leadership)
 2. ฝึกถอดรหัสภาษากายการแสดงออก (Understanding Body Language)
 3. ฝึกภาษากายในสถานการณ์การพบลูกค้า -ติดต่องาน - นำเสนอผู้บริหาร
 4. เทคนิคการแต่งกายแบบ Business Look & Pitching Look
 5. เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)
 6. เทคนิคการฝึกใช้ระดับน้ำเสียง (Voice of Level) 5 ระดับ
 7. เทคนิคการเตรียมตัวนำเสนองาน (Present Like A Pro)
 8. เทคนิคการตอบคำถามและบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management)
 9. ทักษะการเตรียมความพร้อมนำเสนอทัศนวัสดุ (Visual Material)
 10. Workshop ฝึกนำเสนอต่อสาธารณะ (Pitching On Stage )
 11. Workshop ปรับแก้ไขบุคลิกภาพภายนอก (External Personality)
 12. Workshop (Extra Case) : แต่งหน้า  ทำผม เครื่องแต่งกาย

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


-

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้สนใจต้องการเพิ่มความมั่นใจตนเอง เช่น ฝ่ายขาย การตลาด ฝึกอบรม 
 • นักศึกษา วัยทำงาน ฯลฯหัวหน้า ผู้จัดการ ผู้บริหาร ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำหรือแก้ไขบุคลิกภาพ

ระยะเวลา


1-3 วัน

รูปแบบการอบรม


 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
 • เน้น Workshop
 • Case Study
 • Role Play
 • Ice Breaking

หมายเหตุ


ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร The Best Personality

หลักสูตร The Best Personality


ไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไร ไม่ต้องสวยหล่อเลิศแบบสวรรค์สรรสร้าง บุคลิกภาพดีสร้างคุณเกิดได้ แค่คุณเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง สร้างความมั่นใจ คำพูดคมกริบเยี่ยงผู้นำ แน่นอน!!! ใครก็อยากอยู่ใกล้ สุดประทับใจแรกพบ

วันและเวลาที่จัดทำ 29 กรกฎาคม 2566 22:45:38

จำนวนผู้เข้าชม 1104 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ คอร์สเต็ม 2 วัน จึงมีการสอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจ

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์

Keyword Pitching and Growth Mindset เหมาะสำหรับ ผู้อบรมที่ต้องการฝึกการโชว์ตนเอง เปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอกด้านการพูด ต้องการฝึกการพูดในที่สาธารณะ หรือมองหาแนวทางการสอนปรับแก้ไขจุดบกพร่องในตนเอง

หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology : Level 3)

หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ อยู่ในระดับ 3 ของโปรแกรมอบรมด้านบริการของบริษัท เน้นการอบรมในด้านวางทักษะการสร้างจิตวิทยาการบริการ ความใส่ใจลูกค้าผู้รับบริการ ทักษะบริหารจัดการพฤติกรรมอารมณ์ตนเองและลูกค้าผู้รับบริการ ฝึกการทำความเข้าใจลักษณะความคาดหวังความต้องการลูกค้า ทักษะการแก้ปัญหาในการบริการ ความเห็นอกเห็นใจ มีศิลปะการประนีประนอม สร้างจิตวิทยาในการพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าผู้รับบริการ สามารถบริหารสถานการณ์ในขณะปฏิบัติงานหรือภาวะวิกฤติในการบริการได้

หลักสูตร เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ (Service Standard)

หลักสูตรเน้นอบรมปูพื้นฐานการบริการ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า/ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการได้เข้าใจความคาดหวังการบริการบนเส้นทางการทำงาน ฝึกฝนท่าทางภาษากายที่ถูกต้อง

หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที