หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน ช่วยทำให้พนักงานในองค์กร ตระหนัก เห็นคุณค่าในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดกิจกรรมโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(CQI)

          สำหรับหลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Cost Reduction with Waste and Losses Elimination) เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กร ได้เรียนรู้ เข้าใจ สามารถไปประยุกต์ใช้ ทั้งพนักงาน ส่วนหน้าการบริการ สายงานสนับสนุน สายงานการผลิต ทำให้ลดความเสี่ยง (Risks)และข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยที่สุด เกิดเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออบรม


1. หลักการและแนวคิดการลดต้นทุน

2. เทคนิคการวิเคราะห์งาน ค้นหาจุดข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด ค้นหาความเสี่ยง การลดต้นทุน

3. การลดต้นทุนในองค์กรแบบทุกคนมีส่วนร่วม

4. หลักการแนวคิดแบบ Lean และ เครื่องมือ Lean เทคนิคการนาไปใช้

5. หลักการแนวคิดการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่า

6. การลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าในงานแต่ละประเภท

7. การลดความสูญเปล่า จากสินค้า การขนส่ง การเคลื่อนไหว การผลิตมากเกินจำเป็น

8. การทำโครงการลดต้นทุนเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

9. กรณีศึกษา การลดต้นทุน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจหลักการลดต้นทุนที่ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักถึงปัญหาและการแก้ไขการลดต้นทุน

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการปฏิบัติงานแบบลดต้นทุน ความสูญเปล่า ความสูญเสีย/p>

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการลดต้นทุนในงานประจำ

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้พื้นฐานต่อการขยายผลสู่กระบวนการธุรกิจ แบบ Lean (กระบวนการธุรกิจที่ปราศจากความสูญเปล่า)

6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำหลักการและเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับใคร ?


  • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร
  • หัวหน้างานระดับต้น หัวหน้างานระดับกลาง
  • พนักงานปฏิบัติงาน
  • พนักงานส่วนหน้าการบริการ
  • สายงานสนับสนุน
  • สายงานการผลิต

ระยะเวลา


6 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม


  • การบรรยาย
  • กรณีศึกษา (case study)
  • Home work

หมายเหตุ


ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ


การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน

วันและเวลาที่จัดทำ 26 ธันวาคม 2563 00:16:52

จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน

หลักสูตร The Effectiveness Communication นี้ เน้นการอบรมด้านการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งแบบการพูดและผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม

นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

หลักสูตรนี้ ใช้เทคนิคการอบรมต่างประเทศแบบ Pitching ทำอย่างไรให้การนำเสนอทุกงาน ทุกอาชีพมีความว้าว!! น่าสนใจ ทั้งบุคลิกภาพ(External Personality) การเตรียมเนื้อหา สไลด์ การใช้น้ำเสียงในการสนทนา

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ

OKRs คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้น