หน้าหลัก คำตำหนิ
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
3 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ