หน้าหลัก นักพูด
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
2 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
3 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ