หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

การลดต้นทุน คืออะไร ?


วันที่ : 09 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     การลดต้นทุน หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือให้บริการลงได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า

     การลดต้นทุน เป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นวิธีที่ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มผลกำไร แข่งขันได้ในตลาดที่แข็งขัน และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

     การลดต้นทุน มีหลายวิธีและกลยุทธ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ และเป้าหมายที่ต้องการ บางวิธีอาจเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก บางวิธีอาจเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ บางวิธีอาจเหมาะสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมบางอย่าง

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 การลดต้นทุน คืออะไร ?