หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

การสร้างแรงจูงใจ คืออะไร ?


วันที่ : 09 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

    การสร้างแรงจูงใจ คือกระบวนการที่ทำให้คนมีความตั้งใจ และพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัว การทำงาน หรือการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในตัวเอง (intrinsic motivation) หรือจากปัจจัยภายนอก (extrinsic motivation) 

     ภายในตัวเอง (intrinsic motivation) หมายถึงการมีแรงจูงใจที่มาจากความสนใจ ความชอบ หรือความพอใจที่ได้จากการทำกิจกรรม เช่น เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร อ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้ หรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี

    ภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึงการมีแรงจูงใจที่มาจากการได้รับผลตอบแทน การชื่นชม หรือการบังคับ เช่น เรียนดีเพื่อได้เกรดดี ทำงานขยันเพื่อได้โบนัส หรือปฏิบัติตามกฎเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลงโทษ

     การสร้างแรงจูงใจ เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาตนเอง และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการเวลา และทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 การสร้างแรงจูงใจ คืออะไร ?