หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

เทคนิคการติดตามและประเมินผล คืออะไร ?


วันที่ : 09 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     เทคนิคการติดตามและประเมินผล คือวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และสรุปผล

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 เทคนิคการติดตามและประเมินผล คืออะไร ?