หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ทักษะการบริหารจัดการ คืออะไร ?


วันที่ : 09 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     ทักษะการบริหารจัดการ คือความสามารถในการวางแผน ประสานงาน นำเสนอ ติดตาม และประเมินผลของงานที่มอบหมายให้กับผู้อื่น หรือกับตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทักษะการบริหารจัดการ เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้นำทุกระดับ เพราะจะช่วยให้สามารถจัดการทรัพยากร งบประมาณ เวลา และความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ทักษะการบริหารจัดการ ประกอบด้วยหลายประเภท เช่น ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปรับตัว และทักษะการเป็นผู้นำ เป็นต้น ผู้มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี จะต้องพัฒนาและปรับปรุงทักษะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการบริหารจัดการ คืออะไร ?