หน้าหลัก ค้นหา"Waste" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Waste"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Waste

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Waste
1

คำนาม

ของเสีย

  1. สิ่งที่ร่างกายขับออกมาเช่นเหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ
  2. สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ
2น. สิ่งที่ร่างกายขับออกมาเช่นเหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ.
 แม่คำของ "ของเสีย" คือ   ของ  
3

ของเสีย คือ สิ่งของที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่ต้องการอีกต่อไป หรือสิ่งของที่มีคุณภาพลดลงจนไม่สามารถใช้งานได้ ของเสียมีหลายประเภท เช่น

  • ของเสียจากการผลิต เป็นของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้า เช่น ของเสียจากการตัด เย็บ พับ เป็นต้น
  • ของเสียจากการบริโภค เป็นของเสียที่เกิดขึ้นหลังจากใช้สินค้าหรือบริการ เช่น ของเสียจากการทานอาหาร เช่น เปลือกผลไม้ กระดาษห่อ ซองแก้ว เป็นต้น
  • ของเสียจากการใช้งาน เป็นของเสียที่เกิดขึ้นเมื่อสินค้าหรือบริการมีอายุการใช้งานหมดลง เช่น ของเสียจากการใช้ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ เป็นต้น
  • ของเสียจากการซ่อมแซม เป็นของเสียที่เกิดขึ้นเมื่อสินค้าหรือบริการมีความเสียหายหรือไม่ทำงานได้ เช่น ของเสียจากการซ่อมแซมรถยนต์ เช่น ยาง เบรก ถ่ายน้ำมัน เป็นต้น
4

Waste is a term that can refer to any material or substance that is unwanted, useless, or harmful. Waste can be generated by various human activities, such as consumption, production, or disposal. Waste can also be classified into different types, such as solid waste, liquid waste, gaseous waste, hazardous waste, or radioactive waste.

Waste can have negative impacts on the environment and human health. Waste can cause pollution, contamination, depletion, and degradation of natural resources, such as air, water, soil, and biodiversity. Waste can also cause diseases, infections, injuries, and cancers for humans and animals. Waste can also contribute to global issues, such as climate change, greenhouse effect, and ozone depletion.

Waste management is the process of collecting, transporting, treating, and disposing of waste materials in a safe and efficient manner. Waste management can help reduce the environmental and health impacts of waste, as well as conserve resources and energy. Waste management can also involve recycling, reusing, or recovering materials that can be used for other purposes.

Here are some of the results I found for your question:

  • [Waste - Wikipedia]: This article provides an overview of the definition, types, sources, effects, and management of waste.
  • [Environmental impacts of waste - European Environment Agency]: This article explains how waste affects the environment and human health in various ways.
  • [Waste management - Wikipedia]: This article describes the methods and techniques of waste management and their benefits and challenges.