หน้าหลัก ค้นหา"Promotion" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Promotion"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Promotion

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Promotion
1

โปรโมชั่น คือการใช้กลยุทธ์ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ความประทับใจ หรือความต้องการของลูกค้าต่อสินค้า บริการ หรือแบรนด์ โปรโมชั่น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด หรือการจดจำแบรนด์

โปรโมชั่น อาจมีลักษณะต่างๆ เช่น การลดราคา การแถมสินค้า การแจกสินค้าทดลองใช้ การจัดงานแสดงสินค้า การทำโฆษณา เป็นต้น

โปรโมชั่น อาจมีผลดีหรือผลร้ายต่อผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้บริโภค ขึ้นอยู่กับวิธีการ ความถี่ และเวลาที่ใช้ในการทำโปรโมชั่น

2

Promotion is a word that can have different meanings depending on the context. Here are some possible definitions and examples of promotion:

  • Promotion is a process of advancing or raising someone or something to a higher rank, position, or status. For example, you can say “She got a promotion to manager” or “He is working hard for his promotion”.
  • Promotion is also a process of advertising or marketing something, such as a product, a service, or an event. Promotion can help to increase the awareness, interest, or sales of the thing being promoted. Promotion can use various methods, such as media, social networks, or word-of-mouth. For example, you can say “They launched a promotion campaign for their new album” or “He won a free ticket from a promotion contest”.
  • Promotion is also a term used in sports and games to describe the act of moving a player or a piece to a higher level or category. Promotion can occur as a result of winning, scoring, or reaching a certain position. Promotion can also involve changing the role or function of the player or the piece. For example, you can say “They earned promotion to the Premier League” or “She promoted her pawn to a queen”.