หน้าหลัก ค้นหา"Present Showing" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Present Showing"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Present Showing

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Present Showing
1Present Showing คือการนำเสนอผลงานที่เป็นภาพหรือวิดีโอ โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง เพื่อให้ผู้ชมเห็นความสามารถและความเป็นเอกลักษณ์ของผู้สร้างผลงาน การ Present Showing มีประโยชน์ในการสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชม และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต่างๆ
2

Present showing can have different meanings depending on the context. Here are some possible interpretations:

  • Present showing can mean the act of displaying or exhibiting something in the present time. For example, a museum might have a present showing of a new collection of paintings. This meaning is related to the verb show, which means to make visible or to offer to view.
  • Present showing can also mean the current performance or state of something or someone. For example, a sports team might have a present showing of 10 wins and 5 losses. This meaning is related to the noun show, which means a display or spectacle.
  • Present showing can also mean the use of the present tense in grammar. For example, a verb can have a present showing when it is used to express an action or state that is happening now or habitually. This meaning is related to the adjective present, which means now existing or in progress.