หน้าหลัก ค้นหา"Keyword Pitching" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Keyword Pitching"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Keyword Pitching

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Keyword Pitching
1

Keyword Pitching คือเทคนิคการนำเสนองานโดยใช้คำหลักที่สื่อถึงจุดเด่นของงาน หรือข้อเสนอของคุณ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย และจดจำได้ดี การใช้ Keyword Pitching จะช่วยให้การนำเสนอของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง Keyword Pitching สำหรับการนำเสนอโปรเจกต์การทำบุญ

  • ปัญหา: มีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่มีเงินรักษา
  • การแก้ไข: จัดกิจกรรมบุญปล่อยนกและปล่อยปลา เพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วย
  • Keyword: บุญปล่อย, ช่วยผู้ป่วย, โรคมะเร็ง
  • เนื้อหา: เรียนท่านผู้ฟังทุกท่าน วันนี้ผมมีโปรเจกต์การทำบุญปล่อยนกและปล่อยปลา เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่มีเงินรักษา เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นถึงความสำคัญของโปรเจกต์นี้ ผมขอบอกถึงปัญหาที่พบได้ว่า ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งกว่า 100,000 คนต่อปี แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์ใช้บัตรทองหรือมีเงินสำหรับการรักษา ผู้ป่วยบางคนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูง เพื่อช่วยชีวิตของตัวเองและคนที่รัก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ผมจึงได้คิดค้นโปรเจกต์การทำบุญปล่อย เพื่อให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพียงแค่ชื้อตั๋วบุญปล่อย 50 บาท ผู้คนก็สามารถได้อันดับบุญและช่วยผู้ป่วยได้อย่างมีความสุข 4 Keyword Pitching เป็นการใช้ Keyword เพื่อสื่อถึงจุดเด่นของโปรเจกต์ของผม ได้แก่ “บุญปล่อย” “ช่วยผู้ป่วย” และ “โรคมะเร็ง” ซึ่งเป็นคำที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับปัญหาและการแก้ไขที่ผมนำเสนอ ผมหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์การทำบุญปล่อยนี้ ขอบคุณครับ
2

Keyword pitching is a technique of using specific words or phrases that capture the attention and interest of your audience, especially when you are trying to sell something, persuade someone, or present an idea. Keyword pitching can help you make your message more clear, concise, and compelling, and increase your chances of getting a positive response.

Some examples of keyword pitching are:

  • Using superlatives, such as “the best”, “the most”, “the fastest”, or “the easiest”, to emphasize the value and uniqueness of your product or service. For example, “This is the best solution for your problem” or “This is the most innovative app in the market”.
  • Using questions, such as “What if”, “How would you like”, or “Wouldn’t you agree”, to engage your audience and make them curious about your offer. For example, “What if I told you that you can save 50% on your energy bills?” or "How would you like to have more time, money, and freedom?"
  • Using testimonials, statistics, or facts, such as “According to”, “Based on”, or “As seen on”, to provide evidence and credibility for your claims. For example, “According to a recent survey, 90% of our customers are satisfied with our service” or “As seen on Forbes, we are the leading company in our industry”.
  • Using keywords that relate to your audience’s needs, goals, pain points, or emotions, such as “save”, “improve”, “solve”, or “achieve”, to show how your offer can benefit them and address their problems. For example, “This product can save you time and money” or “This service can improve your health and happiness”.

Keyword pitching can be applied to various situations and contexts, such as sales pitches, elevator pitches, investor pitches, product pitches, or networking pitches. The key is to know your audience and tailor your message to their interests and expectations. You can also use different types of keywords depending on the purpose and stage of your pitch. For example, you can use keywords that create curiosity and interest in the beginning of your pitch, keywords that provide information and evidence in the middle of your pitch, and keywords that call for action and urgency at the end of your pitch.