หน้าหลัก ค้นหา"IPD" ข้อมูลเกี่ยวกับ"IPD"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

IPD

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
IPD
1IPD ย่อมาจาก In-Patient Department แปลว่า แผนกผู้ป่วยใน
2

In-Patient-Department (IPD) คือส่วนหนึ่งของสถานพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพที่รับผู้ป่วยเข้าพักในโรงพยาบาลเป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อรับการรักษาและดูแล ผู้ป่วยในส่วนนี้จะได้รับการตรวจเฝ้าและดูแลโดยแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ส่วน IPD ของโรงพยาบาลมักจะมีเตียง อุปกรณ์การแพทย์ และบุคลากรที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา

ผู้ป่วยจะถูกรับเข้าสู่ IPD เมื่อได้รับการส่งต่อจากแผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) หรือแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินการรักษาที่มีความซับซ้อนหรือต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง

IPD จะแบ่งเป็นห้องผู้ป่วยต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของแพทย์หรือการบริหารจัดการของโรงพยาบาล เช่น ห้องผู้ป่วยอายุรกรรม ห้องผู้ป่วยศัลยกรรม ห้องผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ห้องผู้ป่วยนรีเวชกรรม ห้องผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด และห้องผู้ป่วยพิเศษ เป็นต้น

3In-Patient Department (IPD) is a term that refers to the section of a hospital where patients who need to stay overnight or longer are admitted and treated. IPD patients are those who require more intensive care and monitoring than out-patient department (OPD) patients, who can visit the hospital for diagnosis or treatment and leave on the same day. IPD services include providing beds, meals, medications, surgeries, tests, and other procedures for the patients. IPD also involves keeping records of the patients’ medical history, progress, and discharge plans . IPD is also known as inpatient care or hospitalization.