หน้าหลัก ค้นหา"Head Team" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Head Team"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Head Team

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Head Team
1

หัวหน้าทีม คือ บุคคลที่มีหน้าที่นำทีมงานในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใด ๆ หัวหน้าทีมมีหน้าที่หลัก 4 อย่าง คือ

 • การกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของทีม
 • การสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถและความร่วมมือ
 • การจัดสรรงานและทรัพยากรให้กับสมาชิกในทีม
 • การติดตามและประเมินผลการทำงานของทีม

หัวหน้าทีมที่ดีต้องมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น เช่น

 • มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
 • มีความเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี
 • มีการสื่อสารและเป็นผู้ฟังที่ดี
 • มีความยืดหยุ่นและเปิดรับความเห็นของผู้อื่น
 • มีจิตสำนึกและจินตนาการสร้างสรรค์
2

Head Team is a term that can have different meanings depending on the context. In general, Head Team can refer to:

 • The leader or the main person in charge of a team, group, or organization. For example, the head team of a project, a department, or a company.
 • The best or the most skilled members of a team, group, or organization. For example, the head team of a sports club, a school, or a military unit.
 • The name or the brand of a company that produces sports equipment, especially for tennis and skiing. For example, Head Team is a manufacturer of racquets, skis, and helmets.

Here are some of the results I found for your question:

 • [Head Team - Wikipedia]: This article provides an overview of the history and products of Head Team, the sports equipment company.
 • [How to Be an Effective Team Leader - The Balance Careers]: This article offers some tips and advice on how to be a successful head team of a team, group, or organization.
 • [What Makes a Good Team Player? - Indeed]: This article explains what are some of the qualities and skills that make someone a valuable member of a head team.