หน้าหลัก ค้นหา"Elimination" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Elimination"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Elimination

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Elimination
1

คำนาม

การกำจัด

  1. คำอาการนามของ กำจัด
2

การกำจัด คือ การทำลาย ลบ หรือ กำจัดสิ่งใด ๆ ออกไปจากสถานที่หรือสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ต้องการให้มีอยู่ เช่น

  • การกำจัดขยะ เป็นการกำจัดวัสดุหรือสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่ต้องการออกจากบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ
  • การกำจัดแมลง เป็นการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูของพืชหรือสัตว์ หรือเป็นพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน ยุง ปลวก เป็นต้น
  • การกำจัดวัชพืช เป็นการกำจัดพืชที่เจริญเติบโตในที่ที่ไม่เหมาะสม หรือแย่งอาหารและแสงแดดกับพืชที่ต้องการ เช่น หญ้า ผักขม เป็นต้น
  • การกำจัดศัตรูประชาชน เป็นการกำจัดบุคคลที่ถือว่าเป็นอันตรายหรือขัดแย้งกับผู้อื่น เช่น ผู้กระทำความผิด ผู้ก่อการร้าย เป็นต้น
3

Elimination is a word that can have different meanings depending on the context. In general, elimination can refer to:

  • The act or process of removing or getting rid of something or someone, such as eliminating waste, eliminating a disease, or eliminating a competitor. Elimination can also refer to the result or outcome of such an act or process, such as elimination from a tournament, elimination of a threat, or elimination of an error.
  • The act or process of solving or finding the answer to something, such as eliminating variables, eliminating possibilities, or eliminating doubts. Elimination can also refer to the method or technique used for such an act or process, such as elimination by substitution, elimination by addition, or elimination by inspection.

Here are some of the results I found for your question:

  • [Elimination | Definition of Elimination by Merriam-Webster]: This article provides the dictionary definition and examples of elimination in various contexts and senses.
  • [Elimination method - Wikipedia]: This article explains what is the elimination method and how it is used to solve systems of linear equations in mathematics.
  • [Elimination communication - Wikipedia]: This article describes what is elimination communication and how it is practiced as an alternative to diapering for infants and toddlers.