หน้าหลัก ค้นหา"Customer Service" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Customer Service"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Customer Service

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Customer Service
1

Customer service คือการบริการลูกค้าที่มีการสื่อสาร พูดคุย หรือตอบโต้กับลูกค้าในสิ่งที่พวกเขาสงสัย ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (CX) โดยที่ไม่ต้องสนับสนุนลูกค้าทั้งหมด

Customer support คือการสนับสนุนลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งการแก้ปัญหาเป็นส่วนที่สำคัญมาก ดังนั้นทีมที่สนับสนุนลูกค้าก็ควรมีการจัดตั้งการอบรมการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา การอัพเกรดการบริการไปจนถึงการสิ้นสุดบริการได้

Customer service และ customer support เป็นส่วนหนึ่งของ customer experience (CX) ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

2

Customer service is the support you offer your customers from the moment they first contact your business to the months and years afterward. Providing good customer service means being a reliable partner to your customers—it goes beyond helping them troubleshoot, use, and make informed decisions about your product.

Customer service can be done through various channels, such as phone, email, chat, and social media. Customer service can also involve different activities, such as answering questions, solving problems, providing feedback, and educating customers. Customer service can have a significant impact on customer satisfaction, loyalty, retention, and revenue.

Customer service requires certain skills and qualities, such as communication, empathy, patience, problem-solving, and professionalism. Customer service also requires training and development, as well as tools and systems that enable efficient and effective service delivery. Customer service is an essential part of any business that wants to succeed in the competitive market.