หน้าหลัก ค้นหา"Confidence" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Confidence"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Confidence

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Confidence
1

คำนาม

ความมั่นใจ

  1. คำอาการนามของ มั่นใจ
2

ก. แน่ใจ, เชื่อใจ, เช่น คราวนี้มั่นใจว่าจะต้องสอบได้.

  แม่คำของ "มั่นใจ" คือ   มั่น  

3

ความมั่นใจ คือ ความรู้สึกที่มีต่อความสามารถและคุณค่าของตนเอง คนที่มีความมั่นใจจะเชื่อว่าเขาสามารถทำสิ่งที่ตั้งใจได้ และไม่กลัวการล้มเหลว ความมั่นใจส่งผลดีต่อการทำงาน การเรียนรู้ การสื่อสาร และการมีสุขภาพที่ดี

ความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลจากการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บางวิธีที่จะช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจได้ เช่น

  • ปรับท่าทางให้ดูตัวตรงและยิ้ม
  • ปรับเปลี่ยนความคิดเชิงลบเป็นความคิดเชิงบวก
  • เปิดรับคำวิจารณ์และการเรียนรู้
  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล
  • เสี่ยงและลองทำสิ่งใหม่ๆ
  • ยอมรับและฉลองความสำเร็จของตนเอง
4

Confidence is a feeling or belief that you can trust yourself and your abilities to do something well or effectively. Confidence can help you deal with pressure, make a good impression, and learn from mistakes. Confidence can also make you more attractive and likable to others.

There are different types of confidence, such as:

  • Self-confidence: This is the general sense of trust in your own abilities, qualities, and judgment. It comes from knowing yourself and your strengths and weaknesses. Self-confidence can be improved by setting and achieving goals, practicing positive self-talk, and accepting feedback.
  • Social confidence: This is the specific sense of trust in your ability to interact with other people. It comes from being comfortable with yourself and your social skills. Social confidence can be improved by practicing in social situations, observing others, and preparing topics or questions to talk about.
  • Domain-specific confidence: This is the specific sense of trust in your ability to perform well in a certain area, such as work, school, sports, or hobbies. It comes from having the knowledge and skills required for that domain. Domain-specific confidence can be improved by learning from experts, practicing regularly, and measuring your progress.