หน้าหลัก ค้นหา"CSSD" ข้อมูลเกี่ยวกับ"CSSD"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

CSSD

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
CSSD
1CSSD ย่อมาจาก Central Sterile Supply Division แปลว่า งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 
2งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ คือง านที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อจุลชีพ ซึ่งสำคัญสำหรับการป้องกันการติดเชื้อและการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อมีหลายขั้นตอน ได้แก่ การล้าง เตรียม ห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อ เก็บ และจัดส่ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วจะถูกเรียกว่า เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Sterile medical device) และต้องมีการบันทึกและติดตามคุณภาพของกระบวนการ
3

Central Sterile Supply Division, or CSSD, is a department in hospitals and health care facilities that performs sterilization and other actions on medical devices, equipment and consumables. It is also responsible for providing sterile supplies to various areas of the hospital, such as the operating room, the wards, and the outpatient clinics. CSSD helps to prevent cross infection and ensure safe patient care

Some of the functions and activities of CSSD are:

  • Cleaning, disinfecting, and inspecting reusable medical equipment, such as surgical instruments, trays, basins, etc.
  • Sterilizing medical equipment using different methods, such as steam, ethylene oxide gas, or hydrogen peroxide plasma.
  • Storing and distributing sterile medical equipment in a controlled environment.
  • Monitoring and recording the effectiveness of the sterilization process.
  • Providing consulting services to other departments on sterile processing issues.

CSSD is divided into five major areas: decontamination, assembly and processing, sterilizing, sterile storage, and distribution. Each area has specific equipment and procedures to ensure quality and safety. CSSD staff are trained and certified in sterile processing techniques and infection control policies