หน้าหลัก ค้นหา"CRM Management" ข้อมูลเกี่ยวกับ"CRM Management"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

CRM Management

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
CRM Management
1

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management ซึ่งแปลว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจและลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นตัวช่วย CRM ยังเป็นชื่อของซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการจัดเก็บ วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลของลูกค้า โดยมีหลายประเภท เช่น CRM ในสถานที่ CRM บนระบบคลาวด์ CRM เฉพาะอุตสาหกรรม และ CRM แบบครบวงจร

CRM มีประโยชน์ต่อธุรกิจในหลายด้าน เช่น เพิ่มยอดขาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เพิ่มการปรับตัวตามตลาด เป็นต้น

2

CRM คือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) ซึ่งเป็นกลยุทธ์หรือเครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจและลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นตัวช่วย1 CRM มีประโยชน์ต่อธุรกิจในหลายด้าน เช่น เพิ่มยอดขาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เพิ่มการปรับตัวตามตลาด เป็นต้น

CRM มีหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่สามารถแบ่งได้เป็น CRM ในสถานที่ CRM บนระบบคลาวด์ CRM เฉพาะอุตสาหกรรม และ CRM แบบครบวงจร

  • CRM ในสถานที่ เป็น CRM ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของธุรกิจเอง และจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและอัปเกรดโดยขึ้นอยู่กับค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรม
  • CRM บนระบบคลาวด์ เป็น CRM ที่ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ใดก็ได้ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรืออัปเกรด
  • CRM เฉพาะอุตสาหกรรม เป็น CRM ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การประกันภัย การบริการ เป็นต้น
  • CRM แบบครบวงจร เป็น CRM ที่มีคุณสมบัติและฟีเจอร์ที่หลากหลาย ปรับแต่งได้อย่างอิสระ และผสานรวมเข้ากับโปรแกรมทางธุรกิจที่ได้รับความนิยม เพื่อให้ได้มุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้า
3

CRM stands for Customer Relationship Management. It is a technology that helps you manage your interactions and relationships with your customers and potential customers. A CRM system can help you improve your sales, marketing, service, and commerce processes by providing you with data-driven insights and tools. A CRM system can also help you increase your customer satisfaction and loyalty by providing them with personalized and consistent experiences.

Some of the benefits of using a CRM system are:

  • You can store and access all your customer information in one place, such as contact details, purchase history, service requests, and social media activity.
  • You can track and manage your sales opportunities, leads, and pipeline more efficiently and effectively.
  • You can create and execute targeted marketing campaigns based on customer preferences, behavior, and feedback.
  • You can provide faster and better customer service and support across multiple channels, such as phone, email, chat, or social media.
  • You can analyze and optimize your business performance and customer feedback using built-in intelligence and artificial intelligence capabilities.

There are many CRM systems available in the market, but some of the most popular ones are Salesforce1, Microsoft Dynamics 365, Oracle, and Mailchimp. These CRM systems offer different features and functionalities to suit different business needs and goals. You can use Bing to search for more information, reviews, and comparisons of different CRM systems.