หน้าหลัก ค้นหา"โรงพยาบาล" ข้อมูลเกี่ยวกับ"โรงพยาบาล"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

โรงพยาบาล

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
โรงพยาบาล>
    </center>
  </div>
  <div class=
1

คำนาม

โรงพยาบาล (คำลักษณนาม แห่ง)

  1. สถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การรักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรค ฯลฯ บุคคลที่ทำหน้าที่ในโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย์ นางพยาบาล ฯลฯ
2น. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจ รักษา และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และมีเตียงสำหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย.
แม่คำของ "โรงพยาบาล" คือ   โรง  
3โรงพยาบาล คือ สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย โดยมีเตียงสำหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย โรงพยาบาลมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ โรงพยาบาลมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง ขนาด ระดับดาว หรือประเภทของผู้เข้าพัก
4

A hospital is a place where people who are sick or injured can receive medical care and treatment. Hospitals usually have different departments and units that specialize in different kinds of health problems, such as surgery, emergency, pediatrics, cardiology, etc. Hospitals also have staff who are trained in health science and medicine, such as doctors, nurses, pharmacists, radiologists, etc. Hospitals can be public or private, and they can be funded by different sources, such as governments, health organizations, insurance companies, or charities.

Hospitals are important for providing health care to people who need it. They can also serve as centers for research and education in health science and medicine. Some of the best hospitals in the world are Johns Hopkins Hospital3, Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic, Mount Sinai Hospital, New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell, and North Shore University Hospital at Northwell Health. These hospitals are known for their high-quality care, advanced technology, and innovative research.