หน้าหลัก ค้นหา"แพทย์ตรวจรักษาคนไข้" ข้อมูลเกี่ยวกับ"แพทย์ตรวจรักษาคนไข้"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

แพทย์ตรวจรักษาคนไข้

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
แพทย์ตรวจรักษาคนไข้
1

     แพทย์ตรวจรักษาคนไข้ คือ การที่แพทย์ใช้ความรู้และทักษะทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัย รักษา ป้องกัน หรือบรรเทาอาการของผู้ป่วยที่มีโรคหรือสภาวะผิดปกติใด ๆ บนร่างกายหรือจิตใจ การตรวจรักษาคนไข้มีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของโรคและสถานที่ให้บริการ เช่น โรงพยาบาล คลินิก หรือบ้านผู้ป่วย เป็นต้น

    ขั้นตอนการตรวจรักษาคนไข้ที่สำคัญมีดังนี้

  • การสอบถามประวัติผู้ป่วย เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการ ประวัติโรคในอดีต ประวัติโรคในครอบครัว และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น
  • การตรวจร่างกาย เป็นการใช้สายตา เช็คชีพจร เช็คความดัน เช็คอุณหภูมิ ใช้หูฟังฟังเสียงในลำไส้ ใช้ค้อนยางตีกระดูก เพื่อดูและฟังสัญญาณที่เกิดจากร่างกาย
  • การส่งตรวจเพิ่มเติม เป็นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น เอ็กซเรย์ เอ็กโซโกรม เอ็มไอไอ เป็นต้น เพื่อดูภาพหรือข้อมูลที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยการตรวจร่างกาย
  • การวินิจฉัยโรค เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย และการส่งตรวจเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติ
  • การให้การรักษา เป็นการใช้ยารักษาโดยแพทย์หรือผู้ช่วยแพทย์ เช่น การให้อินซูลินให้ผู้ป่วยเบาหวาน หรือการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น การผ่าตัด การให้เลือด เป็นต้น เพื่อบรรเทาอาการ รักษาโรค หรือป้องกันการเกิดโรคซ้ำ
  • การติดตามผลการรักษา เป็นการให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์อีกครั้งหลังจากได้รับการรักษา เพื่อดูว่าอาการผิดปกติมีการดีขึ้นหรือไม่ โรคมีการหายไปหรือไม่ และมีผลข้างเคียงจากการรักษาหรือไม่
2

A medical examiner is a physician who is appointed by a government agency to investigate deaths that occur under unusual or suspicious circumstances, to perform post-mortem examinations, and to determine the cause and manner of death A medical examiner may also be a trained forensic pathologist, but not necessarily A medical examiner is different from a coroner, who may or may not have any medical training

Some of the duties and responsibilities of a medical examiner include conducting autopsies, analyzing medical records, testifying in court, investigating deaths, and completing death certificates3 A medical examiner works closely with law enforcement agencies to provide vital information about a death investigation1 A medical examiner also uses forensic knowledge and techniques such as toxicology, DNA technology, and microscopic analysis to determine the cause and manner of death