หน้าหลัก ค้นหา"แผนกเฉพาะทาง" ข้อมูลเกี่ยวกับ"แผนกเฉพาะทาง"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

แผนกเฉพาะทาง

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
แผนกเฉพาะทาง
1

แผนกเฉพาะทาง คือ การบริการพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการที่ต้องการการรักษาและดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมและสอบใบอนุญาตในสาขาเฉพาะของการแพทย์ เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูติกรรม หรือประสาทวิทยา

แผนกเฉพาะทางมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์และการบริหารจัดการของโรงพยาบาล เช่น แผนกอายุรกรรม เป็นแผนกที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด ไต ตับ เป็นต้น แผนกศัลยกรรม เป็นแผนกที่ให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการการผ่าตัด เช่น เพื่อเอาเศษกระดูกออก ถอนไส้ติ่ง หรือเปลี่ยนข้อเข่า เป็นต้น

ผู้ป่วยจะถูกรับเข้าสู่แผนกเฉพาะทาง เมื่อได้รับการส่งต่อจากแผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) หรือแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินการรักษาที่มีความซับซ้อนหรือต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง

2

Specialized departments are divisions within a business or an organization that focus on specific functions or services that contribute to the overall goals and objectives of the entity. Specialized departments usually have a high level of expertise and skills in their respective fields and work with other departments to ensure efficiency and quality. Some examples of specialized departments are:

 • Human resources: This department is responsible for managing the employee life cycle, including recruitment, hiring, training, development, compensation, benefits, relations and legal compliance.
 • Accounting and finance: This department is responsible for overseeing the financial resources and transactions of the business or organization, including budgeting, forecasting, reporting, auditing, tax compliance, payroll, invoicing and cash flow.
 • Marketing: This department is responsible for developing and implementing strategies to promote the products or services of the business or organization to the target market and generate sales.
 • Sales: This department is responsible for generating revenue for the business or organization by selling its products or services to potential and existing customers.
 • Production: This department is responsible for producing the products or services of the business or organization according to the specifications and quality standards.
 • Research and development: This department is responsible for creating new or improved products or services for the business or organization based on innovation and creativity.
 • Administration: This department is responsible for providing general support and assistance to the other departments and ensuring the smooth operation of the business or organization.

Specialized departments can also refer to the autonomous organizations that work with the United Nations (UN) and each other through the co-ordinating machinery of the UN Economic and Social Council. These specialized agencies have their own mandates, memberships, budgets and governing structures, but they share a common goal of solving economic, social, cultural and humanitarian issues through international cooperation. Some examples of specialized agencies of the UN are:

 • Food and Agriculture Organization (FAO): This agency leads international efforts to defeat hunger, improve nutrition, increase agricultural productivity, enhance rural livelihoods and foster sustainable development.
 • International Civil Aviation Organization (ICAO): This agency codifies the principles and techniques of international air navigation and fosters the planning and development of international air transport to ensure safe and orderly growth.
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD): This agency is dedicated to eradicating rural poverty in developing countries by providing loans and grants for agricultural projects that empower small farmers and rural communities.
 • International Labour Organization (ILO): This agency deals with labour issues, such as workers’ rights, social protection, employment opportunities, social dialogue and tripartism.