หน้าหลัก ค้นหา"เรียกร้อง" ข้อมูลเกี่ยวกับ"เรียกร้อง"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

เรียกร้อง

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
เรียกร้อง
1

เรียกร้อง คืออะไร มีหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งาน ตามผลการค้นหาบนเว็บ ความหมายของเรียกร้อง สามารถแบ่งได้ดังนี้

  • เป็นคำกริยาที่แสดงการกล่าวหาหรือตักเตือนให้เห็นความผิดพลาดของผู้อื่น เช่น เขาเรียกร้องเขาร้ายแรงจนเขาร้องไห้
  • เป็นคำกริยาที่แสดงการขอร้องให้ให้หรือให้กระทำ เช่น อินเดียเรียกร้องการปกครองตัวเอง
  • เป็นคำกริยาที่แสดงการต้องการให้ทำหรือให้งดการกระทำ เช่น เรียกร้อง ขอความเป็นธรรม
  • เป็นคำกริยาที่แสดงการร้องขอให้ทำอีก เช่น การเรียกร้องให้แสดงอีก
  • เป็นคำนามที่แสดงความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
  • เป็นคำนามที่แสดงรอยแผลเป็น, ไฝ, ปาน, หรือรอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ เช่น เขาไม่สนใจว่าเธอจะเป็นผู้หญิงมีตำหนิมาก่อน
2Call out is a phrase that can have different meanings depending on the context. It can mean to speak in a loud voice, to summon someone or something for help or action, or to announce something. For example, you can say “He called out in his sleep” or “She called out the plumber to fix the leak”. Call out can also be used as a noun, meaning an instance of calling out, a statement drawing critical attention to someone’s unacceptable actions or behaviour, a letter, word, number, or symbol identifying an illustration or a specific part of one, or a short piece of text set in larger type than the rest of the page and intended to attract attention. For example, you can say “The mountain rescue service had several call-outs last week” or “Publishers use call-outs to give emphasis to an important fact or quote”. Call out can also be used in different phrases, such as “to call someone out on something”, meaning to criticize or challenge someone publicly, or “to call out the workers”, meaning to order or advise workers to strike. Call out is often associated with situations that involve urgency, conflict, or criticism. Call out can also have social and political implications, as people may use it to express their opinions or demands.