หน้าหลัก ค้นหา"เนื้อผ้า" ข้อมูลเกี่ยวกับ"เนื้อผ้า"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

เนื้อผ้า

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
เนื้อผ้า
1

เนื้อผ้า คือ สิ่งที่ได้จากการนำเส้นใยที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือที่สังเคราะห์ขึ้นมา สานหรือทอจนเป็นเนื้อเดียวกัน เนื้อผ้ามีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นใย วิธีการทอ และการประมวลผล เนื้อผ้ามีประโยชน์ในการทำเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ประเภทผ้าต่างๆ และการตกแต่งสถานที่

บางประเภทของเนื้อผ้าที่นิยมใช้ในการทำเสื้อผ้าได้แก่

  • เนื้อผ้าฝ้าย ทำมาจากปุยฝ้าย ซึ่งเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดฝ้าย เนื้อผ้าฝ้ายมีความบางเบา ระบายความร้อนได้ดี แต่หลังซักอาจหดได้ ไม่ยืดหยุ่น และยับง่าย
  • เนื้อผ้าไหม ทำมาจากรังไหม เนื้อผ้าไหมมีความเงามันสวยงาม ผ้าทิ้งตัวดี แต่ไม่ค่อยดูดความชื้น และไม่ทนต่อการใช้งาน
  • เนื้อผ้าไนลอน ทำจากการสังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมี เนื้อผ้าไนลอนมีความแข็งแรงทนทาน ยืดหยุ่นง่าย แต่ถูกไฟจะละลาย
  • เนื้อผ้าพอลิเอสเตอร์ ทำจากการสังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมี เช่นเดียวกับไนลอน เนื้อผ้าพอลิเอสเตอร์มีความบางเบา ไม่ยับ ไม่หด แห้งไว ซักง่าย
  • เนื้อผ้า T/C (Terylene/Cotton) เป็นผ้าผสมระหว่างพอลิเอสเตอร์และฝ้าย เป็นผ้าที่ใช้อย่างแพร่หลาย เพราะมีคุณสมบัติของพอลิเอสเตอร์และฝ้ายผสมกัน
2

Fabric is a material that is made by weaving, knitting, felting, or bonding natural or synthetic fibers together. Fabric can be used for various purposes, such as clothing, upholstery, curtains, or carpets. Fabric can also have different properties, such as texture, color, pattern, or weight.

According to the results from my search function, there are different types of fabric, such as:

  • Cotton: This is a type of fabric that is made from the natural fibers of the cotton plant. Cotton is soft, breathable, and durable. Cotton can also be dyed or printed with various colors and designs. Cotton is suitable for making casual and comfortable clothes, such as shirts, jeans, or underwear.
  • Silk: This is a type of fabric that is made from the natural fibers of the silkworm cocoon. Silk is smooth, shiny, and luxurious. Silk can also have different textures and weights, depending on the weaving method. Silk is suitable for making elegant and formal clothes, such as dresses, suits, or ties.
  • Wool: This is a type of fabric that is made from the natural fibers of sheep, goats, or other animals. Wool is warm, cozy, and elastic. Wool can also be blended with other fibers to create different qualities and effects. Wool is suitable for making winter and outdoor clothes, such as sweaters, coats, or hats.
  • Polyester: This is a type of fabric that is made from synthetic fibers that are derived from petroleum or other chemicals. Polyester is strong, wrinkle-resistant, and easy to care for. Polyester can also be mixed with other fibers to enhance their performance and durability. Polyester is suitable for making sportswear and activewear, such as jackets, leggings, or swimwear.