หน้าหลัก ค้นหา"อัตรา" ข้อมูลเกี่ยวกับ"อัตรา"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

อัตรา

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
อัตรา
1

คำนาม

อัตรา

  1. ระดับที่กำหนดไว้, จำนวนที่จำกัดไว้ตามเกณฑ์

คำคุณศัพท์

อัตรา

  1. เป็นประจำตามกำหนด, สม่ำเสมอ, เป็นนิจ

แล้วให้เทศนาอัตราไป

(กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ ร. 3)

อัตราภาษี

อัตราเร็ว

2(๑)  [อัดตฺรา] น. ระดับที่กำหนดไว้, จำนวนที่จำกัดไว้ตามเกณฑ์, เช่น อัตราภาษี อัตราเร็ว.
(๒)  [อัดตฺรา] ว. เป็นประจำตามกำหนด, สมํ่าเสมอ, เป็นนิจ, เช่น แล้วให้เทศนาอัตราไป (กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ ร. ๓).
ลูกคำของ "อัตรา" คือ   อัตราเร็ว  อัตราส่วน  
3

อัตรา คือ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสองจำนวน หรือสองปริมาณ ที่มีหน่วยเดียวกัน หรือหน่วยต่างกัน อัตรามีหลายประเภท เช่น อัตราส่วน, อัตราเปอร์เซ็นต์, อัตราการเปลี่ยนแปลง, อัตราความเร็ว, อัตราการแลกเปลี่ยน เป็นต้น

อัตรามีความสำคัญในการช่วยให้คนหรือองค์กรสามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ใดๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ อัตรายังช่วยให้เพิ่มความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทำ

4

Rate is a word that can have different meanings and uses depending on the context. Generally, rate can be defined as a ratio of two quantities that have different units, such as speed, which is the rate of distance traveled per unit of time. Rate can also refer to the amount or number of something that happens or changes in a certain period of time, such as birth rate, which is the rate of births per 1,000 people in a year. Rate can also refer to the price or cost of something per unit of measurement, such as interest rate, which is the rate of interest charged or paid per year for borrowing or lending money.

Some examples of rates are:

  • The rate of inflation in the US was 5.4% in July 2023.
  • The rate of exchange between the US dollar and the euro was 1.18 on August 30, 2023.
  • The rate of reaction between hydrogen and oxygen depends on the temperature and pressure.
  • The rate of growth of a plant can be measured by its height or mass.

Rates are important because they help us to compare and measure different quantities, events, or phenomena. Rates can also help us to understand how things change over time or space. Rates can also help us to make decisions or predictions based on data or models.

Rates can be applied to different domains, such as mathematics, economics, physics, biology, etc. Rates can also vary in type, form, and unit. For example, in mathematics, rates can be divided into constant rates and variable rates. Constant rates are rates that do not change over time or space, such as speed in a straight line. Variable rates are rates that change over time or space, such as acceleration or deceleration. Rates can also be expressed in different forms, such as fractions, decimals, percentages, etc. Rates can also have different units, such as meters per second, dollars per hour, grams per liter, etc.