หน้าหลัก ค้นหา"สร้างเสน่ห์" ข้อมูลเกี่ยวกับ"สร้างเสน่ห์"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

สร้างเสน่ห์

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
สร้างเสน่ห์
1

สร้างเสน่ห์ คือ การมีความน่าสนใจ น่ารัก หรือน่าหลงใหลในตัวของคนอื่น โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น บุคลิกภาพ, วิธีการพูด, วิธีการแสดงอารมณ์, วิธีการแต่งกาย, ความมั่นใจ, ความฉลาด, ความตลก, ความเป็นมิตร, ความเอาใจใส่, และความเป็นตัวของตนเอง

สร้างเสน่ห์มีประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบตัว เช่น เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า, หรือคู่หมั้น เพราะจะช่วยให้ผู้คนรู้สึกถูกใจ เชื่อถือ เคารพ เห็นคุณค่า และต้องการที่จะเข้าใกล้กับเรา

การสร้างเสน่ห์ไม่ได้ยากเหมือนที่คิด เพียงแค่ปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้

 • เป็นตัวของตัวเอง ไม่ปลอมตัวเป็นผู้อื่น เพื่อที่จะได้รับการยอมรับหรือการชื่นชม
 • เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ผู้อื่น เช่น ถามถึงสิ่งที่เขารู้สึก ฟังเขาพูดอย่างตั้งใจ แสดงความเห็นที่เห็นด้วย
 • เป็นผู้ที่ให้การชื่นชมและการยกย่องผู้อื่น เช่น ชื่นชมคุณภาพของผลงาน เห็นด้วยกับความคิด เลียบเทียบผู้อื่นกับบุคคลที่ดี
 • เป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนผู้อื่น เช่น แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เสนอการแก้ไขปัญหา ให้อารมณ์ดี
 • เป็นผู้ที่ให้การยืดหยุ่นและการปรับตัวได้ เช่น ไม่ถือติดกับความคิดของตัวเอง เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น
 • เป็นผู้ที่ให้การกระตุ้นและการบันเทิงผู้อื่น เช่น พูดเรื่องตลก แสดงความร่าเริง ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสนุก
2

Charming is an adjective that means very pleasant or attractive. It can also be used as an exclamation to express irony or displeasure. For example:

 • She lives in a charming country cottage.
 • He is a charming, affectionate colleague.
 • “I hate men.” “Charming!” he said.

Charming can also be used as a synonym for some other words, such as delightful, pleasing, agreeable, likeable, suave, sophisticated, elegant, etc. For example:

 • We had a delightful dinner with our charming hosts.
 • He has a pleasing voice and a charming smile.
 • She is very agreeable and charming to everyone she meets.

Charming can also be used as an antonym for some other words, such as repulsive, uncouth, unsophisticated, boorish, etc. For example:

 • I find him repulsive and not at all charming.
 • He was uncouth and rude, the opposite of charming.
 • She was unsophisticated and naive, lacking any charm.
 • He behaved in a boorish manner, which was very uncharming.

Charming can also be used to describe people who use their attractiveness to influence or manipulate others. For example:

 • He is very charming but I wouldn’t trust him.
 • She knows how to charm her way out of any trouble.
 • He charmed the jury with his eloquence and wit.