หน้าหลัก ค้นหา"ผู้รับบริการ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ผู้รับบริการ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ผู้รับบริการ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ผู้รับบริการ
1

ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการและแจ้งความจำนงในเรื่องบริการต่างๆ ขององค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่ให้บริการ ผู้รับบริการมีส่วนสำคัญในการสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ และเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของการบริการ

การบริการคือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ การบริการมีหลายประเภท เช่น การบริการท่องเที่ยวและโรงแรม การบริการธุรกิจและที่ปรึกษา การบริการสุขภาพและสวยงาม การบริการศึกษาและฝึกอบรม เป็นต้น

2A customer is a person who buys goods or services from a shop or business. Customers are important for businesses because they generate revenue and provide feedback. Customers can be classified into different types, such as external or internal, entrepreneur or end user, or consumer or client, depending on their relationship with the business and the goods or services they purchase.