หน้าหลัก ค้นหา"ประชาสัมพันธ์" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ประชาสัมพันธ์"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ประชาสัมพันธ์

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ประชาสัมพันธ์
 

คำกริยา

ประชาสัมพันธ์ (คำอาการนาม การประชาสัมพันธ์)

  1. ติดต่อสื่อสารแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน

คำนาม

ประชาสัมพันธ์

  1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนี้
 

(๑) ก. ติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน.

(๒) น. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนี้.

  แม่คำของ "ประชาสัมพันธ์" คือ   ประชา  

 

ประชาสัมพันธ์ คือการทำงานในการจัดการการสื่อสารระหว่างองค์กรกับสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การประชาสัมพันธ์นั้นช่วยทำให้องค์กรหรือบุคคลได้แสดงสู่ผู้ชม ผู้อ่าน โดยใช้เรื่องที่เป็นที่สนใจของสาธารณะและใช้เป็นการรายงานข่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยตรง

การประชาสัมพันธ์มีประเภทต่างๆ อยู่หลายประเภท เช่น การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การสื่อสารภายใน การสื่อสารในภาวะวิกฤต กิจการสาธารณะ และการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพขององค์กรคือ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารที่ดี เกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมขององค์กรไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้รับผลกระทบจากองค์กร เพื่อเพิ่มความไว้วางใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค

 

Public relations (PR) is the practice of managing and influencing the public perception and reputation of an individual, organization, or issue. PR involves various activities, such as creating and distributing information, building and maintaining relationships, and responding to crises. PR can also have different goals, such as raising awareness, enhancing image, or influencing opinion .

PR can be done by different actors, such as PR professionals, journalists, celebrities, influencers, or activists. PR can also use different media, such as press releases, interviews, speeches, events, social media, or blogs. PR can have a significant impact on public opinion, behavior, and policy .

PR is a complex and dynamic field that requires strategic planning, research, creativity, and communication skills. PR also faces many challenges, such as ethical dilemmas, media bias, fake news, and public distrust. PR is constantly evolving and adapting to the changing needs and demands of the public .