หน้าหลัก ค้นหา"งานแผนกผู้ป่วยนอก" ข้อมูลเกี่ยวกับ"งานแผนกผู้ป่วยนอก"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

งานแผนกผู้ป่วยนอก

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
งานแผนกผู้ป่วยนอก
1

     งานแผนกผู้ป่วยนอก คือ การที่โรงพยาบาลให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล งานแผนกผู้ป่วยนอกมีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของโรค และสถานที่ให้บริการ เช่น คลินิก หรือศูนย์การแพทย์ เป็นต้น

     ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอกที่สำคัญมีดังนี้

  • การสอบถามซักประวัติ เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการ ประวัติโรคในอดีต ประวัติโรคในครอบครัว และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น
  • การตรวจร่างกาย เป็นการใช้สายตา เช็คชีพจร เช็คความดัน เช็คอุณหภูมิ ใช้หูฟังฟังเสียงในลำไส้ ใช้ค้อนยางตีกระดูก เพื่อดูและฟังสัญญาณที่เกิดจากร่างกาย
  • การส่งตรวจเพิ่มเติม เป็นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น เอ็กซเรย์ เอ็กโซโกรม เอ็มไอไอ เป็นต้น เพื่อดูภาพหรือข้อมูลที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยการตรวจร่างกาย
  • การวินิจฉัยโรค เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย และการส่งตรวจเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติ
  • การให้การรักษา เป็นการใช้ยารักษาโดยแพทย์หรือผู้ช่วยแพทย์ เช่น การให้อินซูลินให้ผู้ป่วยเบาหวาน หรือการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น การผ่าตัด การให้เลือด เป็นต้น เพื่อบรรเทาอาการ รักษาโรค หรือป้องกันการเกิดโรคซ้ำ
  • การติดตามผลการรักษา เป็นการให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์อีกครั้งหลังจากได้รับการรักษา เพื่อดูว่าอาการผิดปกติมีการดีขึ้นหรือไม่ โรคมีการหายไปหรือไม่ และมีผลข้างเคียงจากการรักษาหรือไม่
2

An outpatient department or outpatient clinic is the part of a hospital that provides medical services to people who do not need to stay in the hospital overnight Outpatients are patients who visit the hospital for diagnosis, treatment, or follow-up care, but do not require a bed or admission

Outpatient departments are usually located on the ground floor of the hospital and have various facilities such as consulting rooms, laboratories, X-ray machines, pharmacies, and waiting areas Outpatient departments are staffed by doctors, nurses, and other health professionals who also attend to inpatients in the wards

Outpatient departments offer a wide range of treatment services, diagnostic tests, and minor surgical procedures Some of the services provided by outpatient departments include prevention and wellness, chronic disease management, immunization, family planning, mental health, dental care, physiotherapy, and rehabilitation

Outpatient departments are different from inpatient departments, where patients are admitted to the hospital for one or more days depending on the severity of their condition and the treatment needed Outpatient departments handle minor cases that can be completed within a few hours, while inpatient departments deal with more serious cases that require longer and more intensive care