หน้าหลัก ค้นหา"งานรับผู้ป่วยใน" ข้อมูลเกี่ยวกับ"งานรับผู้ป่วยใน"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

งานรับผู้ป่วยใน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
งานรับผู้ป่วยใน
1งานรับผู้ป่วยใน คือ การบริการพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมง หลังจากที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน มีมาตรฐานการบริหารงานและการปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน จะแบ่งเป็นหอผู้ป่วยต่างๆ ตามการบริหารจัดการของแต่ละโรงพยาบาล เช่น หอผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม นรีเวชกรรม สูติกรรมหลังคลอด และหอผู้ป่วยพิเศษ เป็นต้น
2Inpatient reception is the area in a hospital where patients who need to stay overnight or longer are welcomed and checked in. It is important for inpatient reception to create a good first impression and provide a comfortable and private environment for the patients. Inpatient reception design should be geared around patient accommodation and include features such as wayfinding, privacy, comfort, and personal touches. Inpatient reception also involves obtaining the patient’s consent for treatment and addressing their possible mental health needs. An inpatient is a person who stays one or more nights in a hospital in order to receive medical care.