หน้าหลัก ค้นหา"คะแนน" ข้อมูลเกี่ยวกับ"คะแนน"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

คะแนน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
คะแนน
1

คำนาม

คะแนน

 1. เครื่องหมายในการนับ
 2. หน่วยที่ใช้กำหนดค่าในการสอบหรือแข่งขันเป็นต้น
2

น. เครื่องหมายในการนับ, หน่วยที่ใช้กำหนดค่าในการสอบหรือแข่งขันเป็นต้น.

  ลูกคำของ "คะแนน" คือ   คะแนนนิยม  คะแนนเสียง  

3

คะแนน คือ ตัวเลขที่กำหนดค่าให้กับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสดงออกมา พฤติกรรมการเรียนรู้ เช่น ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม และค่านิยม เป็นต้น คะแนนสามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพ ความก้าวหน้า และความสำเร็จของผู้เรียนได้

คะแนนมีหลายประเภท เช่น

 • คะแนนดิบ (raw score) เป็นจำนวนของคำตอบที่ถูกต้องหรือผลการทำงานของผู้เรียน
 • คะแนนมาตรฐาน (standard score) เป็นคะแนนที่ถูกแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการวัดของผู้เรียนที่มีพื้นฐานไม่เท่ากันได้12
 • คะแนนพัฒนาการ (growth score) เป็นคะแนนที่บอกถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนจากการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนคนเดียวกันในช่วงเวลาต่างๆ3
4

Score is a term that can have different meanings depending on the context. In general, score can refer to:

 • The number of points, goals, runs, or other units of measurement that indicate the performance or outcome of a game, sport, or contest. For example, the score of a football match is the number of goals scored by each team. You can find the latest football scores from various leagues and competitions on websites like LiveScore, Flashscore, or Sofascore.
 • The written or printed form of a musical composition, showing the notes and symbols for each instrument or voice. For example, the score of a symphony is the sheet music that shows the parts for all the instruments in the orchestra.
 • The act or process of achieving something, especially something desirable or beneficial. For example, to score a goal, a deal, a date, or a victory means to accomplish or attain it successfully.
 • A slang term for obtaining an illegal drug or engaging in sexual activity. For example, to score some weed, coke, or heroin means to buy or acquire these drugs. To score with someone means to have sex with them.

These are some of the common meanings of score. If you want to learn more about this word, you can check out some of the web search results I found for you:

 • [Score | Definition of Score by Merriam-Webster]: This website provides various definitions, examples, synonyms, and etymology of score.
 • [Score - Wikipedia]: This website gives an overview of score as a concept in different fields and disciplines, such as music, sports, mathematics, and film.
 • [What does score mean? - definitions.net]: This website offers several meanings and translations of score in different languages.