หน้าหลัก ค้นหา"คลินิก" ข้อมูลเกี่ยวกับ"คลินิก"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

คลินิก

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
คลินิก>
    </center>
  </div>
  <div class=
1

คำนาม

คลินิก

  1. สถานรักษาพยาบาล โดยมากเป็นของเอกชนมักไม่รับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวประจำ
  2. แผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทาง
2(๑) น. สถานรักษาพยาบาล โดยมากเป็นของเอกชน มักไม่รับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวประจำ (อ. clinic).
(๒) น. แผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทาง. (อ. clinic).
3คลินิก คือ สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วย ไว้ค้างคืน ซึ่งให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยนอก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ผิวหนัง หู คอ จมูก กายภาพบำบัด เป็นต้น คลินิกมีข้อดีในการให้บริการที่รวดเร็ว สะดวก และมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าโรงพยาบาล แต่คลินิกไม่สามารถรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือต้องการการผ่าตัดได้
4

A clinic is a type of health facility that provides medical care or advice to outpatients, meaning people who do not need to stay overnight in a hospital. Clinics can offer different kinds of services, such as diagnosis, treatment, prevention, or education. Clinics can also specialize in certain areas of medicine, such as dentistry, dermatology, or psychology. Clinics can be run by one or more doctors, nurses, or other health professionals. Clinics can be privately operated or publicly funded. Some clinics are part of larger medical institutions, such as hospitals or universities.

Some examples of clinics are:

  • Mayo Clinic: This is a famous clinic in the United States that offers high-quality medical care and research in various specialties. It has locations in Arizona, Florida, and Minnesota. It also has an international branch in London, United Kingdom.
  • Antenatal clinic: This is a clinic that provides care and advice for pregnant women. It usually offers services such as ultrasound scans, blood tests, vaccinations, and counseling.
  • Walk-in clinic: This is a clinic that does not require appointments or referrals. It usually offers services such as minor injuries, infections, allergies, and prescriptions.