หน้าหลัก ค้นหา"ขอโทษ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"ขอโทษ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

ขอโทษ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
ขอโทษ
1

คำกริยา

ขอโทษ (คำอาการนาม การขอโทษ)

 1. (อกรรม, สกรรม) ขอให้ยกโทษ

เขาขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อน

คำอุทาน

ขอโทษ

 1. คำแสดงความเสียใจ
 2. คำแสดงความผิด
 3. คำแสดงลักษณะว่าไม่ได้ตั้งใจ
2ก. ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินผู้อื่น.
 แม่คำของ "ขอโทษ, ขอประทานโทษ" คือ   ขอ ๒  
3

ขอโทษ คือ การแสดงความเสียใจ ความผิดพลาด หรือความผิดหวัง ต่อบุคคลหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อขอร้องให้ผู้อื่นยอมรับ ให้อภัย หรือปรับปรุงความสัมพันธ์ ขอโทษเป็นทักษะสื่อสารที่สำคัญในการดูแลสุขภาพจิตและการร่วมกันในชุมชน

การขอโทษมีหลายวิธี เช่น

 • การใช้คำพูด เช่น “ขอโทษ” “ฉันขออภัย” “ฉันเสียใจจริงๆ”
 • การใช้ท่าทาง เช่น การโน้มตัว การไหว้ การเอื้อมมือ
 • การใช้การกระทำ เช่น การให้ของประทาน การชดเชยความเสียหาย
4

Apologizing is the act of expressing regret, remorse, or sorrow for something that one has done or failed to do. Apologizing can help to repair relationships, restore trust, and prevent conflicts. Apologizing can also show that one is responsible, respectful, and empathetic .

Some of the steps of apologizing are:

 • Acknowledge the mistake or offense: This shows that you are aware of what you did wrong and how it affected the other person or party. You can use phrases like “I’m sorry for…” or “I apologize for…” to admit your fault.
 • Explain the reason or cause: This shows that you are not making excuses or blaming others, but trying to provide some context or understanding for your actions. You can use phrases like “I did it because…” or “It happened because…” to clarify your situation.
 • Express your feelings or emotions: This shows that you are sincere and genuine in your apology, and that you care about the other person or party’s feelings. You can use phrases like “I feel…” or “I regret…” to convey your emotions.
 • Ask for forgiveness or acceptance: This shows that you are willing to make amends and move forward with the relationship. You can use phrases like “Can you forgive me?” or “Can we start over?” to request forgiveness or acceptance.
 • Offer a solution or compensation: This shows that you are committed to improving your behavior and preventing future mistakes. You can use phrases like “I will…” or “I can…” to propose a solution or compensation.

Apologizing can be difficult and uncomfortable, but it can also be rewarding and beneficial. Apologizing can help you learn from your mistakes, grow as a person, and strengthen your relationships .