หน้าหลัก ค้นหา"การสังเกต" ข้อมูลเกี่ยวกับ"การสังเกต"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

การสังเกต

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
การสังเกต
1

คำกริยา[แก้ไข]

สังเกต (คำอาการนาม การสังเกต)

  1. กำหนดไว้, หมายไว้
  2. ตั้งใจดู, จับตาดู

คำเกี่ยวข้อง

ไม่ได้สังเกตว่าวันนี้เขาแต่งตัวสีอะไร

สังเกตกิริยาท่าทางเขาไว้ว่าเป็นคนดีหรือคนร้าย

ทำเครื่องหมายไว้เป็นที่สังเกต

2(๑) ก. กำหนดไว้, หมายไว้, เช่น ทำเครื่องหมายไว้เป็นที่สังเกต (ป., ส.).
(๒) ก. ตั้งใจดู, จับตาดู, เช่น ไม่ได้สังเกตว่าวันนี้เขาแต่งตัวสีอะไร สังเกตกิริยาท่าทางเขาไว้ว่าเป็นคนดีหรือคนร้าย. (ป., ส.).
ลูกคำของ "สังเกต" คือ   สังเกตการณ์  
3

การสังเกต คือการที่คนหรือสัตว์ใช้ประสาทสัมผัส เช่น สายตา หู จมูก เป็นต้น เพื่อรับรู้สิ่งแวดล้อม หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การสังเกต เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คนเรียนรู้ ค้นพบ และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้

การสังเกต อาจมีวิธีการและประโยชน์ต่างๆ เช่น การสังเกตอย่างถี่ถ้วน (Systematic Observation) การสังเกตอย่างไม่ถี่ถ้วน (Unsystematic Observation) การสังเกตอย่างมีวัตถุประสงค์ (Purposeful Observation) เป็นต้น การสังเกต อาจช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ด้านการเรียนรู้ เช่น เพิ่มความจำ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความฉลาด เป็นต้น

4

Observation is a word that can have different meanings depending on the context. Here are some possible definitions and examples of observation:

  • Observation is a noun that means the act or process of watching, noticing, or examining something or someone carefully or in order to gain information. For example, you can say “He made an observation about the weather” or “She conducted an observation of the experiment”.
  • Observation is also a noun that means the information, data, or facts that are obtained or recorded by observing something or someone. For example, you can say “He recorded his observations in a notebook” or “She shared her observations with the team”.
  • Observation is also a noun that means a remark, comment, or statement based on what one has seen, heard, or noticed. For example, you can say “He made a witty observation about the movie” or “She agreed with his observation about the situation”.
  • Observation is also an adjective that means used for or involving observation. For example, you can say “He was taken to the observation room” or “She used an observation telescope”.