หน้าหลัก ค้นหา"การพูด" ข้อมูลเกี่ยวกับ"การพูด"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

การพูด

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
การพูด
1

คำนาม

การพูด

  1. คำอาการนามของ พูด
2

ก. เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำ, พูดจา ก็ว่า.

  ลูกคำของ "พูด" คือ   พูดคล่องเหมือนล่องน้ำ  พูดจนลิงหลับ  พูดจริงทำจริง  พูดจา  พูดดีเป็นศรีแก่ปาก  พูดเป็นต่อยหอย  พูดเป็นนัย  พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ  พูดเป็นไฟ  พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง  พูดสด  พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ  

3

การพูด คือ การสื่อสารของมนุษย์โดยใช้ปากและกล่องเสียงเพื่อเปล่งเสียงออกมา เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยอาศัยภาษาเป็นตัวสื่อความหมายของสิ่งที่พูด การพูดเป็นความสามารถเฉพาะของมนุษย์ แต่ก็มีสัตว์บางประเภทสามารถเลียนเสียงพูดของมนุษย์ได้ เช่น นกแก้ว ผู้ที่พูดไม่ได้เรียกว่าเป็นคนใบ้2

การพูดมีหลายรูปแบบ เช่น การพูดระหว่างบุคคล การพูดในกลุ่ม การพูดในที่ชุมชน3 บุคคลที่มีทักษะในการพูด สร้างแรงจูงใจให้บุคคลอื่นได้ ก็สามารถจัดทอล์กโชว์ (talk show) สร้างเป็นอาชีพ นักวิชาการด้านการพูดได้

การพูดมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันและการประกอบกิจการงานต่างๆ จนมีผู้เห็นความสำคัญของการพูด และได้ประมวลไว้ด้วยถ้อยคำเป็นภาษิตข้อคิด ที่คมคายมากมาย เช่น “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” “พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วอัปราชัย” เป็นต้น

4

According to the dictionary, speak is a verb that means to say something in order to convey information or to express a feeling1. It can also mean to have a conversation, to serve as evidence for something, to show a certain state or quality, or to make a sound when functioning. For example, you can speak to me in English, your actions speak louder than words, your eyes speak happiness, or the gun speaks again.

Speaking is also the delivery of language through the mouth. To speak, we create sounds using many parts of our body, such as the lungs, vocal tract, vocal chords, tongue, teeth and lips. Speaking is the second of the four language skills, which are listening, speaking, reading and writing. Speaking can be formal or informal, depending on the situation and the audience.

Speaking is an important skill that can help you communicate your ideas, feelings, and opinions to others. It can also help you learn from others and improve your knowledge. Speaking can be practised online using voice or video chat services like Skype.