หน้าแรก รวมคลิปกิจกรรม คลิปกิจกรรม อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม งอมแงม ตอน 1

คลิปกิจกรรม อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม งอมแงม ตอน 1แชร์ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กรุณากด Like and Add friend


อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม งอมแงม ตอน 1

วัน-เวลา : 02 มกราคม 2564 21:38:27

สถานที่ : ห้องประชุม Bestrade Precision