หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

Value Proposition มีความหมายว่าอย่างไร ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     Value Proposition มีความหมายว่าคุณค่าที่บริษัทสัญญาว่าจะส่งมอบให้ลูกค้า หากพวกเขาซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท  นอกจากนี้ Value Proposition ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้เพื่อสร้างจุดแข็งและความแตกต่างของแบรนด์จากคู่แข่ง   การมี Value Proposition ที่ดีจะช่วยให้แบรนด์สร้างความประทับใจและความภักดีในใจลูกค้า และเป็นการสื่อสารความเป็นแบรนด์ไปยังผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน  

     การสร้าง Value Proposition ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร จำเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย Value Proposition จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เช่น ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ การเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เป็นต้น  การเขียน Value Proposition จะต้องใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่มีคำพูดที่ไม่จำเป็น  

     ตัวอย่าง Value Proposition ของบริษัท Apple เช่น "Think different" (คิดไม่เหมือนใคร) หรือ "The best tools for the creative mind" (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับจิตใจสร้างสรรค์)  เป็นการสื่อถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงตัวตนและความสามารถได้อย่างไม่เหมือนใคร

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?