หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

Customer Segment เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในข้อใด ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     Customer Segment เป็นส่วนหนึ่งของ Business Model Canvas ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจ โดย Customer Segment จะเป็นการกำหนดกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ ความสนใจ และปัญหาที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ธุรกิจต้องการสร้างค่าให้แก่ลูกค้า และสร้างรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ

     Customer Segment จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และสามารถปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ Customer Segment ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดแผนการตลาด การจัดทำโปรโมชัน และการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้าได้

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?