หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

งานด้านบริการ มีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     - งานบริการลูกค้า : เป็นงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ใช้สินค้าหรือบริการของบริษัท

     - งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม : เป็นงานที่ต้องเตรียมและเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าที่มาที่ร้านอาหาร โรงแรม หรือสถานที่จัดเลี้ยง

     - งานบริการท่องเที่ยว : เป็นงานที่ต้องให้คำแนะนำและจัดการการเดินทางให้กับลูกค้าที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ

     - งานบริการสุขภาพ : เป็นงานที่ต้องให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาให้กับผู้ป่วย ลูกค้า หรือสัตว์เลี้ยง

     - งานบริการสังคม : เป็นงานที่ต้องให้บริการด้านการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?