หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

CRM software มี 3 ส่วนอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     CRM software หรือ Customer Relationship Management software เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 3 ส่วนหลักคือ

     - ส่วนการขาย (Sales) เป็นส่วนที่ช่วยให้พนักงานขายสามารถติดตามข้อมูลลูกค้า การติดต่อ การเสนอราคา การปิดการขาย และการบริการหลังการขายได้

    - ส่วนการตลาด (Marketing) เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาด เช่น การสร้างแคมเปญ การส่งอีเมล การจัดการโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์ผลได้

    - ส่วนบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นส่วนที่ช่วยให้พนักงานบริการลูกค้าสามารถตอบคำถาม แก้ไขปัญหา และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้

    CRM software เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และสร้างความผูกพันกับลูกค้า

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?